Vad är amphora filament? Detaljerad recension och guide

Amphora Filament är ett innovativt material som används för att skapa 3D-utskrivna produkter. Det består av ett specialutvecklat polymermaterial som är både starkt och flexibelt. Det är idealiskt för att skapa högkvalitativa 3D-utskrifter som kräver hög detaljnivå och precision. Det är även resistent mot vätska och olja, vilket gör det perfekt för att skapa produkter som ska användas inom olika miljöer. Fördelarna med Amphora Filament är att det är miljövänligt, hållbart och lätt att hantera. Det är även möjligt att skapa färgade utskrifter med detta material.

Vad är amphora filament ?


En amphora filament är en typ av filament som används för att skapa 3D-utskrivningar. Det är ett plastmaterial som är tillverkat av olika polymerer som har samma egenskaper som papper. Det är en slags termoplastisk polyamid som är både flexibel och stark. Det är ett mångsidigt material som kan användas för att skapa olika typer av 3D-utskrivningar, från komplexa mekaniska delar till enkla konstruktioner. Det finns många olika typer av amphora filament, men alla har ett gemensamt mål att minimera vikten och maximera prestandan. Det är ett lättmaterial som har goda egenskaper för att ge utskrifter med hög detaljrikedom och hög prestanda. Det är också ett prisvärt material som är lätt att använda och har låg värmeexpansionshastighet. Det är ett utmärkt val för att skapa detaljerade 3D-utskrivningar som kräver precision och styrka.

amphora filament förklarat
amphora filament förklarat

Amphora egenskaper

1. Amphora filament är ett speciellt material som används för att tillverka 3D-utskrivare.

2. Det är ett hållbart och miljövänligt material som består av PETG-plast och polypropylen.

3. Det är mycket lätt att använda och har en låg värmeexpansion.

4. Det har en hög brännpunkt, vilket gör det säkert att använda.

5. Det har en hög värmeöverföringshastighet, vilket gör det möjligt att skriva snabbare.

6. Det är ett långsiktigt material som inte kommer att förändras över tiden.

7. Det är ett flexibelt material som är mycket lätt att anpassa till olika 3D-utskriftsprojekt.

8. Det är en kostnadseffektiv lösning som är lätt att köpa och lätt att lagra.

amphora filament
amphora filament

Tips för att 3d printa Amphora filament

MaterialAmphora
EgenskaperUtsläpps fri, god flexibilitet och hållbarhet, värme stabil,
kemiskt stabil, säker vid mat kontakt, warpas inte.
AnvändingsområdenMat Saker, funktionella och stabila saker, utomhus saker, hem saker
Printing temperature250 to 270 °C
Printing speed30 to 60 mm/s
Bed temperature70 °C
Coolingingen kylning vid första lagrerna, 100% kylning efeteråt

Tips när man 3d printar amphora


1. Kontrollera att filamentet är uppvärmt till rätt temperatur innan du börjar printa. Det är lämpligt att uppvärma filamentet till en temperatur som ligger mellan 190-220°C.

2. Förbered en jämn och torr yta att printa på. Om du använder ett glasplatt tryckplatta, se till att den är ordentligt rengjord och torkad innan du börjar printa.

3. För att förhindra att ditt objekt lossnar från den tryckplatta, använd ett skikt av maskeringstejp eller en sprayhärdare som får det att fastna ordentligt.

4. För att undvika att filamentet klumpar ihop sig när det printas, använd en lämplig retraction-hastighet.

5. Undvik att överdriva hastigheten på extruderingshastigheten. För långsamma hastigheter kan orsaka snedställningar eller få filamentet att skapa klumpar.

6. Om du har ett komplext objekt att printa, överväg att använda en skalare eller en förhandsgranskningsfunktion för att försäkra dig om att objektet kommer att visas korrekt.

7. Använd ett konstant flöde av filament för att få en jämn print. För att uppnå detta, sätt in ett konstant flöde av filament i extruderns munstycke.

8. Kontrollera att du använder rätt inställningar, som infill och skikthastighet, för att få det bästa resultatet. Dessa inställningar varierar beroende på det objekt du ska printa.

9. Om du behöver, justera inställningarna för att få det bästa resultatet.

10. När du har printat klart, låt objektet svalna innan du tar bort det från plattan. Detta förhindrar att det skadas eller missfärgas.